NOMINERA

EN ELEFANT

NOMNINERINGEN ÄR ÖPPEN TOM 12 december

Till dig som mött och hanterat en elefant i rummet vänta inte, nominera dig själv.

Uppgifter om den nominerade