Årets elefanter 2019

Utdelningen ägde rum den 7e februari 2019.

JURYN för 2019

  • Roland Dansell, Partner Business Advisory, Grant Thornton
  • Elisabeth Thand Ringqvist, Entreprenör och investerare
  • Tommy Ohlström, Ordförande, Kooperativa förbundet (KF)
  • Emma Tonnes, Generalsekreterare, Ung Cancer
  • Max V. Karlsson, Facklig förortsunge och medgrundare till Fler Unga
  • Ida Bohman Steenberg, Head of Sustainability, Tieto

ÅRETS STRATEGISKA ELEFANT 2019

LINN SVANSBO

ÅRETS OPERATIVA ELEFANT 2019

SHANGA AZIZ

Hur känns det att vara årets strategiska elefant?

SÅ roligt! Och stärkande! Precis som EXECUTIVE BOOST beskriver behovet (av både nätverket och priset) är förändringsarbete - såväl samhälleligt som organisatoriskt - inte alltid vare sig lätt eller populärt. Därför känns det otroligt roligt att bli boostad och få beröm för just det arbetet.


Vilka medskick vill du göra till framtida elefanter?

Det är en svår balansgång mellan att vara elefanten i rummet som pushar på för offensiv förändring, och samtidigt göra det på ett sätt som inte gör att människor i organisationen du verkar i "sparkar bakut". Räds inte att pusha organisationen framåt i de led du ser krävs, men gör det inte utan förståelse för vad människorna i den kommer ifrån och varför de idag arbetar som de gör. För att som elefant nå framgång på lång sikt tror jag att man behöver göra medvetna och väl avvägda val mellan offensivt & outtröttligt utvecklingsarbete, och ödmjukt ledarskap inför de som är svåra att få med sig. Och ha ögonen på bollen! Jag lyssnade på arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tala en gång och hon sa till mig att hon brukade tänka att hon var som en strid ström vatten. "Ibland dyker det upp lite bråte och skit i vägen - men jag vet precis vart jag ska. Framåt. Det gäller bara att likt strömt vatten hitta nya vägar runt bråten." Det är mitt motto i både livet och karriären och utvecklingsarbetet.


Vem och vad kännetecknar en elefant för dig?

Personer som har den där förmågan att vara en strid ström vatten. Som har en bild av vart vi (samhället, bolaget eller organisationen) ska och som systematiskt och strategiskt tar steg i rätt riktning. Världen runt omkring kanske inte ens ser det, men steg för steg leder personen oss närmre. En viktig egenskap som elefant, eller ja - framgångsrika ledare i stort. Var generös!! Bjussa på det du kan och vet och har fått lära dig. Världen i stort eller organisationerna i smått kommer aldrig bli bättre om vi håller godbitarna för oss själva.

Fotograf: Maktsalongen

Hur känns det att vara Årets opertiva elefant 2019?

Det känns helt otroligt. Jag är både hedrad och tacksam, det är någonting jag delar tillsammans med hela teamet på Locker Room Talk där vi varje dag jobbar för att skapa en skillnad för en ny manlighet.


Vilket medskick vill du göra till framtidens elefanter?

Låt inte din ålder definiera din kunskap. Det är många som kommer tycka och vilja bestämma hur du ska driva ditt arbete. Där tror jag det är viktigt att inte alltid förlita sig på dessa människor, för i slutändan är det vi själva som vet bäst om vilken väg vi vill gå.


Vem och vad kännetecknar en elefant för dig?

En elefant för mig är en förändringsagent som lyssnar, men som också går sin egen väg. Som drivs av en ide om att skapa en skillnad för den stora massan och gör allt för att ta samhället in i framtiden.

Fotograf: Niclas Fasth